Management Team

Top Management Team

Mr. Lilamani Neupane

Cheif Executive Officer

Khim-Bahadur-Karki

Mr. Khim Bahadur Karki

Deputy Chief Executive Officer / Company Secretary

Mr. Anil Joshi

Deputy Chief Executive Officer

Management Team

Mr. Durga Lamsal

Manager

Mr. Durga Bahadur Rana Magar

Manager

Mr. Baburam Thapa

Loan Department Head

Mr. Rajiv Wona Shrestha

IT Head

Mr. Hari Bahadur Shrestha

Manager

Mrs. Bijaya Shrestha

Resource Department Head

Ramesh_Kathayat_Photo

Mr. Ramesh Kathayat

Account Head