Management Team

Top Management Team

Mr. Lilamani Neupane

Cheif Executive Officer

Khim-Bahadur-Karki

Mr. Khim Bahadur Karki

Deputy Chief Executive Officer / Company Secretary

Mr. Anil Joshi

Deputy Chief Executive Officer

Management Team

Mr. Durga Lamsal

Manager

Mr. Hari Bahadur Shrestha

Manager

Ramesh_Kathayat_Photo

Mr. Ramesh Kathayat

Account Department- Head

Mr. Rajiv Wona Shrestha

IT Department- Head

Mr. Durga Bahadur Rana Magar

Manager

Mrs. Bijaya Shrestha

Resource Department- Head

Mr. Baburam Thapa

Loan Department- Head