Management Team

Top Management Team

Mr. Lilamani Neupane

Cheif Executive Officer

Khim-Bahadur-Karki

Mr. Khim Bahadur Karki

Deputy Chief Executive Officer

Mr. Anil Joshi

Deputy Chief Executive Officer

Mr. Kuseshwor Prasad Adhikari

Company Secretary

Management Team

Mr. Durga Lamsal

Manager (Communication Officer)

Mr. Hari Bahadur Shrestha

Manager

Ramesh_Kathayat_Photo

Mr. Ramesh Kathayat

Account Department- Head

Mr. Durga Bahadur Rana Magar

Manager

Mrs. Bijaya Shrestha

Resource Department- Head

Mr. Baburam Thapa

Credit Department- Head

33725

Mr. Rajiv Wona Shrestha

IT Department- Head